اجرای تهران

برج مسکونی آسایش

موقعیت : پونک
سازه : بتنی
وال پست کناری پیوسته
وال پست میانی و مرکب

ساختمان مسکونی

6 طبقه
موقعیت : تجریش
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب

ساختمان مسکونی

6 طبقه
موقعیت : تهرانپارس
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب

ساختمان مسکونی داینستی

9 طبقه (2 طبقه منفی)
موقعیت : نیاوران
سازه : بتنی
وال پست کناری پیوسته
وال پست میانی و مرکب
پروفیل درب و پنجره ای

ساختمان مسکونی

13طبقه (5 طبقه منفی)
موقعیت : یوسف آباد
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب
پروفیل درب

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

اسکرول