دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

اجرای تهران

موقعیت : پونک
سازه : بتنی
وال پست کناری پیوسته
وال پست میانی و مرکب

6 طبقه
موقعیت : تجریش
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب

6 طبقه
موقعیت : تهرانپارس
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب

9 طبقه (2 طبقه منفی)
موقعیت : نیاوران
سازه : بتنی
وال پست کناری پیوسته
وال پست میانی و مرکب
پروفیل درب و پنجره ای

13طبقه (5 طبقه منفی)
موقعیت : یوسف آباد
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب
پروفیل درب

3طبقه
موقعیت : خیابان ولیعصر/تقاطع بهشتی
سازه : بتنی
وال پست کناری منقطع
وال پست میانی و مرکب
پروفیل درب و پنجره

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

Scroll to top