دفتر مرکزی    7 - 56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

نوین وال پست

طراحی، محاسبه و اجرای تخصصی والپست

دانلود ضوابط و آیین نامه

دانلود ضوابط و آیین نامه

ضابطه شماره ۸۱۹ راهنمای طراحی سازه‌ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیرسازه‌ای
دانلود ضابطه شماره ۸۱۹ - ( راهنمای طراحی سازه‌ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیرسازه‌ای )
ضابطه شماره 729 راهنماي طراحی لرزهاي دیوارهاي بنایی غیرسازهاي مسلح به میلگرد بستر
دانلود ضابطه شماره 729 - ( راهنماي طراحی لرزهاي دیوارهاي بنایی غیرسازهاي مسلح به میلگرد بستر )
استاندارد۲۸۰۰ ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
دانلود استاندارد۲۸۰۰ ویرایش چهارم ( آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )
مقاله طراحی لرزه ای اجزای غیرسازه ای با رویکرد میراگری
دانلود مقاله طراحی لرزه ای اجزای غیرسازه ای با رویکرد میراگری
ضابطه شماره 714 (دستورالعمل طراحی سازه ای و اجرای نمای خارجی ساختمان ها)
دنلود ضابطه شماره 714 - ( دستورالعمل طراحی سازه ای و اجرای نمای خارجی ساختمان ها )
پیوست ششم (آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله ۲۸۰۰ ویرایش چهارم)
دانلود پیوست ششم - آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

برای مشاهده پروژه های بیشتر به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید

Scroll to top