معرفی نوین وال پست

گواهی ثبت اختراع

سیستم جدید وال پست طراحی شده توسط این شرکت که تحت شماره 98951 در مرکزمالکیت معنوی بعنوان اختراع به ثبت رسیده است...

معرفی

طراحی لرزه ای این سیستم به نحوی انجام شده است که ناودانی های وال پست بصورت کشویی با امکان آزادی حرکت در بست ها قرار میگیرد ...

اسکرول