دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

معرفی نوین وال پست

گواهی ثبت اختراع

سیستم جدید وال پست طراحی شده توسط این شرکت که تحت شماره 98951 در مرکزمالکیت معنوی بعنوان اختراع به ثبت رسیده است...

معرفی

طراحی لرزه ای این سیستم به نحوی انجام شده است که ناودانی های وال پست بصورت کشویی با امکان آزادی حرکت در بست ها قرار میگیرد ...

نمایندگان و عاملیت فروش

برند نوین وال پست دارای تیم نمایندگان انحصاری و عاملیت های فروش در سراسر کشور ...

Scroll to top