وال پست منقطع​

وال پست منقطع در روش نوین وال پست شامل: یک قطعه پروفیل فرم داده شده گالوانیزه بطول 83 – 62 -50سانتیمتری و بهمراه 2 قطعه بست اتصال گالوانیزه یا سیاه میباشد.
 
با توجه به محاسبات نیروهای عمود بر سطح دیوار، دهانه و ارتفاع دیوار مقدار آن مشخص میگردد. دیوار درنهایت داخل قطعه 83 – 62 -50 سانتیمتری قرار میگیرد که این قطعه داخل بست های متصل شده از قبل به ستون، تیر یا سقف با اتصال کلیکی نصب میشوند و یونولیت مابین بست ها و این قطعات قرار میگیرد .
با توجه به ارتفاع ستون ار کف تا زیر تیر تعداد مورد نیاز محاسبه خواهد شد.
نحوه اجرای وال پست منقطع را در این ویدیو مشاهده بفرمایید

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

اسکرول