دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

وال پست انتهای آزاد دیوار و مرکب

در سیستم نوین وال پست، وال پست های میانی مرکب با توجه به موقعیت قرارگیری دیوار محاسبات و اجرا میشود.
این پروفیل ها شامل :
یک قطعه وال پست میانی که ارتفاع آن برابر است با ارتفاع کف تا زیر سقف و یا زیر تیر بهمراه 2 قطعه بست سیاه برای اتصال به زیر تیر و کف در نظر گرفته شده است.
ارتفاع وال پست میانی حداقل باید 2/5 سانتیمتر کوتاهتر از این فاصله بوده به ترتیبی که پس از نصب وال پست با سقف یا تیر فاصله حداقلی 2/5 سانتیمتر داشته و به آن نچسبد. باید مدنظر داشت که وال پست میانی به کف اتصالی کاملا گیردار و به سقف اتصالی کاملا آزادانه و کشویی داشته باشد که بتواند در زیر سقف این عملکرد را داشته باشد .
از جمله موارد استفاده این مقاطع : استفاده در انتهای آزاد دیوار/ گوشه ها/ دیوارهای متقاطع و … میتوان اشاره کرد.
نحوه اجرای وال پست میانی مرکب را در این ویدیو مشاهده بفرمایید:

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

Scroll to top