دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

وال پست میانی

وال پست میانی بر اساس آیین نامه برای طول دیوار بالاتر از 4 متر استفاده از آن توصیه گردیده است.

در این سیستم وال پست های میانی و انتهای دیوار آزاد با توجه به موقعیت قرارگیری دیوار محاسبه و اجرا میشود .
ابتدا بست های والپست های میانی (کف و زیر تیر یا سقف) در نقاطی که روی نقشه از قبل مشخص شده است رولبولت گردیده و سپس والپست های میانی در داخل آن قرار داده میشوند. باید توجه داشت که ارتفاع والپست میانی حداقل باید 2/5 سانتیمتر کوتاه تر از این فاصله بوده به ترتیبی که پس از نصب والپست با سقف یا تیر فاصله حداقلی 2/5 سانتی داشته و به آن نچسبد.
باید مدنظر داشت که والپست میانی به کف اتصالی کاملا گیردار و به سقف اتصالی کاملا آزادانه و کشویی داشته باشد که بتواند در زیر سقف این عملکرد را داشته باشد .
نحوه اجرای وال پست های میانی را دراین ویدیو مشاهده بفرمایید 

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

Scroll to top