دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

وال پست پیوسته​

وال پست پیوسته در روش نوین وال پست شامل : یک قطعه پروفیل فرم داده شده گالوانیزه سراسری، بهمراه قطعه های بست اتصال گالوانیزه یا سیاه که به تعداد لازم براساس محاسبات معین میگردد .
با توجه به ارتفاع ستون ار کف تا زیر تیر تعداد بست های اتصال مورد نیاز محاسبه خواهد شد.
نحوه اجرای وال پست های کناری، به روش پیوسته را در این ویدیو مشاهده بفرمایید:

برای مشاهده پروژه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

Scroll to top