دفتر مرکزی    7 - 56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

نوین وال پست

طراحی، محاسبه و اجرای تخصصی والپست

پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

 سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و همچنین سازمان‌های نظام کاردانی کشور، پیوست ششم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم (استاندارد ۲۸۰۰) را با عنوان طراحی لرزه‌ای و اجزای غیرسازه‌ای معماری که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با راهبری معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را می‌گذارند، ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغ، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان‌ها و صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان باید این ضوابط را رعایت و اجرا کنند.
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
پیوست ششم استاندارد۲۸۰۰ ویرایش چهارم
Scroll to top